تبلیغات
خرید بلیط هواپیمایی - بلیط هواپیما در سفرهای کم حجم

امروز:

بلیط هواپیما در سفرهای کم حجم

حقایق جالب هواپیمایی در تهیه  بلیط هواپیما  و نکات جالب سفر با هواپیما می تواند بسیار متفاوت باشد. فرودگاه برای خیلی از مسافران با خرید کردن و گذران وقت تا زمان سوار شدن به هواپیما گره خورده است. اما جالب است اگر بدانید که برای بعضی ها فرودگاه جایی برای خوابیدن است. آنهایی که اسباب سفرشان در یک کوله خلاصه می شود، برای صرفه جویی در هزینه های اقامتشان و تهیه ترجیح می دهند شب را در فرودگاه سپری کنند. یا حتی برخی مسافران که فوبیای جاماندن از پرواز دارند، با خوابیدن در فرودگاه مشکلی ندارند. اما اینکه چگونه می توان شب را در جایی مانند فرودگاه به صبح رساند، سئوالیست که  هم مشتاق دانستن آن است.

آمادگی داشته باشید

به احتمال زیاد فرودگاه هایی هستند که به شما اجازه یک شب اقامت را نخواهند داد. اول خوب تحقیق کنید که آیا فرودگاه مورد نظر شما ۲۴ ساعت شبانه روز باز است یا خیر؟ اگر باز نیستند، خود را برای هر چیزی آماده کنید. زیرا در رزرو کردن هتل جایی ندارد و حداقل نام یک اقامتگاه را در ذهن داشته باشید که بتوانید یک شب را در آنجا سپری کنید.

 

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حقایق جالب هواپیمایی در تهیه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><strong><span style="font-family: &quot;IRANSans(FaNum)&quot;, sans-serif; color: rgb(31, 78, 121); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="https://tikban.com/"><span lang="FA" style="color: rgb(31, 78, 121); text-decoration-line: none;">بلیط هواپیما آنلاین</span></a><span lang="FA">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-family: &quot;IRANSans(FaNum)&quot;, sans-serif;">و
نکات جالب سفر با هواپیما می تواند بسیار متفاوت باشد. فرودگاه برای خیلی از
مسافران با خرید کردن و گذران وقت تا زمان سوار شدن به هواپیما گره خورده است. اما
جالب است اگر بدانید که برای بعضی ها فرودگاه جایی برای خوابیدن است. آنهایی که
اسباب سفرشان در یک کوله خلاصه می شود، برای صرفه جویی در هزینه های اقامتشان و
تهیه ترجیح می دهند شب را در فرودگاه سپری کنند. یا حتی برخی مسافران که فوبیای
جاماندن از پرواز دارند، با خوابیدن در فرودگاه مشکلی ندارند. اما اینکه چگونه می
توان شب را در جایی مانند فرودگاه به صبح رساند، سئوالیست که&nbsp; هم مشتاق دانستن آن است.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8336391234/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7.jpg"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><input type="button" id="read_more" style="display:none;" alt="ادامه مطلب"></span></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">آمادگی</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;IRANSans(FaNum)&quot;, sans-serif; color: rgb(31, 78, 121); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">سفر</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,sans-serif;
color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:
#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:
100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"><span lang="FA" style="color: rgb(31, 78, 121); text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">داشته باشید</span></strong></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">به احتمال زیاد فرودگاه هایی هستند که به شما اجازه یک شب اقامت را
نخواهند داد. اول خوب تحقیق کنید که آیا فرودگاه مورد نظر شما ۲۴ ساعت شبانه روز
باز است یا خیر؟ اگر باز نیستند، خود را برای هر چیزی آماده کنید. زیرا در رزرو
کردن هتل جایی ندارد و حداقل نام یک اقامتگاه را در ذهن داشته باشید که بتوانید یک
شب را در آنجا سپری کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">بهترین نقطه فرودگاه را در پیدا کنید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">ابتدا دوری در فرودگاه بزنید و بهترین نقطه را برای خواب پیدا
کنید. بدون شک علاقه ای ندارید که خیلی نزدیک سرویس های بهداشتی، باجه های چک این
و دیگر قسمت های پرتردد باشید. اگر به تنهایی سفر می کنید، نزدیک سایر مسافران
بخوابید. در این صورت حواستان به یکدیگر خواهد بود و حتی ممکن است دوست هم پیدا
کنید. گاهی اوقات بهتر است که سالن های ورود را چک کنید، شاید نسبت به سالن های
خروجی جای بهتری باشند. می توانید از بخش حراست در مورد بهترین جای فرودگاه سئوال
کنید. بدون شک شما اولین کسی نیستید که در فرودگاه می خوابید و آخرین هم نخواهید
بود. کارمندان فرودگاه به این موضوع عادت دارند و اگر خیلی صریح از آنها در مورد
بهترین نقطه بپرسید، به شما خواهند گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">چشم بند خود را در سفر با&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,sans-serif;
color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:
#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:
100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"><span lang="FA" style="color: rgb(31, 78, 121); text-decoration-line: none;"><a href="https://tikban.com/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7">بلیط هواپیما ارزان</a>&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">همراه داشته باشید</span></strong></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;از دشواری های خوابیدن در فرودگاه، فرار از نور مهتابی هاست.
این لامپ ها در تمام طول شبانه روز روشن هستند و قرار نیست فقط برای شما خاموش
شوند. بنابراین برای فرار از نور این لامپ ها، چشم بند خود را همراه داشته باشید.
چشم بند می تواند تفاوت بین یک خواب اندک و یک خواب عمیق را به خوبی به شما ثابت
کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span><img src="http://s8.picofile.com/file/8336391226/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7_1.jpg"></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">هدفون هم به کار شما خواهد آمد</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">هدفون ها راه بسیار خوبی برای مقابله با صداهای محیط اطراف هستند.
آهنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنید(ترجیحا ملایم باشد) و به خواب بروید(مطمئن
باشید که تلفن همراه یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> MP3 </span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">خود را مخفی کنید. قطعا نمی خواهید وقتی بیدار شدید ببینید که
هدفون شما به چیزی وصل نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">از پتو یا یک روانداز استفاده کنید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">استفاده از پتو و یا روانداز باعث خواهد شد که فکر کنید در تخت خود
و زیر پتو هستید. برخی از فرودگاه ها تهویه های خود را خاموش نمی کنند و ممکن است
باعث شود شب احساس سرما کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">آب و غذا همراه خود داشته باشید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">بیشتر مغازه ها
در شب بسته هستد و ممکن است خریدن غذا یا آب خیلی طول بکشد. شیرینی ها منابع خوبی
برای تأمین انرژی روزانه و غلبه بر گرسنگی به شمار می روند. اگر با قرص خواب هم
مشکلی ندارید، یک بسته از آن را هم کنار کیف غذای خود جا دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">روی کیف تان بخوابید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">اگر روی کیف خود بخوابید هم می توانید مانع به سرقت رفتن آن شوید و
هم اینکه یک بالش انعطاف پذیر برای خودتان تهیه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">خودتان را&nbsp; در سفر با&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,sans-serif;
color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:
#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:
100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"><span lang="FA" style="color: rgb(31, 78, 121); text-decoration-line: none;"><a href="https://tikban.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1">خرید بلیط هواپیما ایران
ایر</a>&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">سرگرم کنید</span></strong></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">خوابیدن در یک فرودگاه می تواند کمی خسته کننده به نظر برسد. پس
اگر تنها سفر می کنید و خواب به چشمانتان نمی آید، مطمئن شوید که ابزارهای کافی
برای سرگرم کردن خود همراهتان است. این ابزار می تواند کتاب، موسیقی یا حتی یک
فیلم در تبلت و یا تلفن همراه شما باشد. هیچ چیزی کلافه کننده تر از بی حوصلگی آن
هم ساعت ۳ نیمه شب نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span><img src="http://s9.picofile.com/file/8336391242/2%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7.jpg"></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">اندکی نقش بازی کنید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">ممکن است پرسنل فرودگاه شما را بیدار کرده و از شما بخواهند آنجا
را ترک کنید. اگر این اتفاق برایتان افتاد، کافیست اندکی نقش بازی کنید. طوری
وانمود کنید که گویی واقعا دلتان نمی خواسته آنجا باشید اما چاره دیگری ندارید.
خیلی کم پیش خواهد آمد که در این صورت شما را تنها نگذارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">لباس مناسب بپوشید</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:
11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333">لباس راحت بپوشید. اگر فکر می کنید سردتان خواهد شد، تا آنجا که
ممکن است، چند لایه لباس بپوشید. چند لایه پوشیدن باعث می شود با خوابیدن روی کف
سفت و سرد زمین هم مشکلی نداشته باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IRANSans(FaNum)&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">

</p>
<div style="text-align: justify;"><font face="IRANSans(FaNum), sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">https://tikban.com/</span></font></div>
<p></p>
<p></p>

نوشته شده در : یکشنبه 24 تیر 1397  توسط : رضا رمضانی.    نظرات() .

برچسب ها: بلیط هواپیما ،
Ata Ghassemi
جمعه 14 تیر 1398 06:16 ب.ظ
رزرو هتل کایا لاله پارک تبریز پنج ستاره دارای امکانات لوکس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر